گوگل از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی تأخیر پروازها استفاده می‌کند

گوگل از هوش مصنوعی برای پیش‌بینی تأخیر پروازها استفاده می‌کند

گوگل در حال اضافه کردن قابلیتی به اپلیکیشن Flights است که به کمک یادگیری ماشینی تأخیر احتمالی پروازها را پیش‌بینی می‌کند.

دیدگاه خود را ثبت کنید