هواوی نگران تحریم های آمریکا به دلیل همکاری با ایران نیست

هواوی نگران تحریم های آمریکا به دلیل همکاری با ایران نیست

هواوی به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی تجهیزات مخابراتی در جهان، احتمال تحریم شدن توسط آمریکا را به دلیل همکاری با ایران و کره‌ی شمالی بسیار ضعیف عنوان کرده است.

دیدگاه خود را ثبت کنید