هزینه‌های امنیتی دلیل اصلی افزایش پاداش ۲۰۱۷ زاکربرگ

هزینه‌های امنیتی دلیل اصلی افزایش پاداش ۲۰۱۷ زاکربرگ

 پاداش مارک زاکربرگ در سال ۲۰۱۷، در اثر افزایش هزینه‌های امنیتی برای حفاظت از وی به ۸.۹ میلیون دلار افزایش یافته است.

دیدگاه خود را ثبت کنید