لینکدین با تصاحب گلینت به بررسی تعامل کارمندان و شرکت‌ها کمک می‌کند

لینکدین با تصاحب گلینت به بررسی تعامل کارمندان و شرکت‌ها کمک می‌کند

لینکدین قصد دارد استارتاپ گلینت را تصاحب کند تا تعامل بیشتری بین کاربران و شرکت‌ها در حوزه‌ی کاری‌شان ایجاد کند. 

دیدگاه خود را ثبت کنید