فروشنده اطلاعات فیسبوک چه کسانی بودند؟

فروشنده اطلاعات فیسبوک چه کسانی بودند؟

 پس از رسوایی فیسبوک این سوال پیش آمد که چه کسانی اطلاعات کاربران را به فروش می‌رسانند و خریدار اطلاعات چه کسانی بودند؟

دیدگاه خود را ثبت کنید