سرویس استریم موسیقی اپل موزیک میزبان ۳۸ میلیون کاربر است

سرویس استریم موسیقی اپل موزیک میزبان ۳۸ میلیون کاربر است

اپل موزیک اکنون میزبان ۳۸ میلیون مشترک پولی است؛ این آمار در ماه گذشته ۳۶ میلیون کاربر اعلام شده بود.

دیدگاه خود را ثبت کنید