به کمک لیزر سرعت رایانه‌ها یک میلیون بار بیشتر می‌شود

به کمک لیزر سرعت رایانه‌ها یک میلیون بار بیشتر می‌شود

محققان با استفاده از پالس‌های لیزری و شبکه‌ای لانه‌زنبوری، موفق شده‌اند بیت‌ها را با سرعتی یک میلیون‌ بار بیشتر از رایانه‌های کنونی تولید کنند.

دیدگاه خود را ثبت کنید