افزایش دقت نسخه آفلاین مترجم گوگل به لطف یادگیری ماشین

افزایش دقت نسخه آفلاین مترجم گوگل به لطف یادگیری ماشین

به لطف یادگیری ماشین، دقت ترجمه‌ی نسخه‌ی آفلاین مترجم گوگل افزایش پیدا می‌کند. 

دیدگاه خود را ثبت کنید